Uitnodiging

Ik heb het u al eerder verteld: mede dankzij de financiële ondersteuning die u, trouwe volgers van deze blog, hebt gegeven, heb ik deze zomer in Gemmenich een boek kunnen schrijven over Xerxes’ invasie van Griekenland. Het ligt dinsdag 3 december in de boekhandel maar de presentatie is een paar dagen eerder, op donderdag 28 november, in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, vanaf 15:00.

Ik probeer in het boek niet alleen aan te geven hoe de Perzische koning Xerxes in 480 v.Chr. probeerde de Grieken te onderwerpen, maar ook hoe weinig er eigenlijk over te weten valt. We weten niet waarom hij het probeerde, we weten niet wat zijn strijdplan was en we weten niet waarom hij uiteindelijk het offensief niet hernam.

Ik denk dat het belangrijk is deze onzekerheid te tonen omdat de allang weerlegde, negentiende-eeuwse overinterpretatie dat het voortbestaan van de Europese cultuur werd veiliggesteld in deze oorlog, onlangs een comeback heeft gemaakt. Misschien is het zinvol het verhaal van Xerxes’ veldtocht na te lopen, te wijzen op de voetangels en klemmen die langs de weg liggen, en de lezer zo een beeld te geven van de problemen waar een oudheidkundige tijdens zijn opleiding vertrouwd mee wordt gemaakt. De terugkeer van negentiende-eeuwse sjabloons was niet nodig geweest als in de voorlichting beter was aangegeven wat oudheidkundige disciplines zijn: wetenschappen.

Meer over het boek hier, meer over de reden waarom ik het schreef daar, bestellen kan met deze link en opgeven dat u naar de presentatie komt, kan met die link.