Ahuramazda

Ahuramazda (Persepolis)

Hierboven ziet u de Perzische oppergod Ahuramazda, zoals hij is afgebeeld op een ten tijde van Xerxes vervaardigd reliëf in zijn residentie Persepolis. De naam van de godheid betekent “de wijze heer” en helpt verklaren waarom de Perzen hun oppergod gelijkstelden aan de Griekse god Apollo, die als orakelgod kon doorgaan voor wijsheidsgod.

De Perzen brachten afbeeldingen als deze, waarin het Egyptisch-Fenicische motief van de gevleugelde zonneschijf en de Assyrische weergave van de god Aššur samenkomen, vooral aan op plaatsen waar een associatie bestond met de koning. Deze is dan ook te herkennen in het portret: de man met de trommelvormige kroon, baard en ruiker. Vgl. de audiëntiescène hier.

Er is wel beweerd dat dit niet Ahuramazda voorstelt maar de koninklijke glorie, een soort heiligenschijn. Hoewel dat niet onwaar hoeft te zijn, is de parallel met Aššur, die door niemand als glorie van de vorst wordt beschouwd, wel erg nauw, dus ik ga er zelf maar van uit dat er mensen zijn geweest die dachten dat dit de godheid was.